Când lăsați datele pe site, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate și protecție a informațiilor.

Această Politică de confidențialitate (Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care site-ul Mobitex, aflate pe numele de domeniu http://mobitex.md, le poate obține despre Utilizator în timp ce utilizează site-ul.

1. DEFINIȚII

1.1 Politica actuală de confidențialitate funcționează cu următoarele concepte:

1.1.1. "Administrarea site-ului web al magazinului online Mobitex" (administrarea site-ului) - așa-numita reprezentare a intereselor organizației profesioniștilor, ale căror responsabilități includ gestionarea site-ului, adică organizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite pe acesta. Pentru a îndeplini aceste responsabilități, acestea trebuie să fie clare cu privire la informațiile care sunt prelucrate, la informațiile care trebuie prelucrate și la acțiunile care trebuie întreprinse cu informațiile primite.

1.1.2. "Date cu caracter personal" sunt informații care au o relație directă sau indirectă cu o anumită persoană sau persoană definită.

1.1.3. "Prelucrarea datelor cu caracter personal" este orice tranzacție sau un set de astfel de tranzacții pe care Administrația le produce cu date cu caracter personal. Ele pot fi colectate, înregistrate, sistematizate, stocate, stocate, extrase, utilizate, transmise, blocate, șterse și chiar distruse. Aceste operații se pot efectua atât automat, cât și manual.

1.1.4. "Confidențialitatea datelor cu caracter personal" este o cerință obligatorie pentru un funcționar care lucrează cu datele Utilizatorului pentru a păstra informațiile secrete, a nu divulga altor persoane terțe, în cazul în care utilizatorul care a furnizat date cu caracter personal nu și-a exprimat consimțământul și nu există niciun temei juridic pentru divulgare.

1.1.5. Utilizatorul site-ului "Mobitex" (în continuare “Utilizator”) este o persoană care a vizitat site-ul Mobitex și utilizează programele și produsele sale.

1.1.6. Modulele «Cookies» sunt un scurt fragment de date trimise de un browser web sau de un client web către un server web într-o interogare HTTP ori de câte ori un utilizator încearcă să deschidă o pagină de site. Fragmentul este stocat pe computerul utilizatorului.

2. GENERAL

2.1. Vizualizarea site-ului, precum și utilizarea programelor și produselor sale, implică acordul automat cu politica de confidențialitate adoptată, ceea ce implică faptul că utilizatorul va furniza date cu caracter personal pentru prelucrare.

2.2. Dacă Utilizatorul nu acceptă Politica de confidențialitate existentă, utilizatorul trebuie să părăsească site-ul Mobitex.

2.3. Politica de confidențialitate existentă se aplică numai site-ului Mobitex. În cazul în care utilizatorul merge la resurse terțe pe link-urile postate pe site-ul Mobitex, site-ul Mobitex nu este responsabil pentru acțiunile acestuia.

2.4. Nu este responsabilitatea Administrației site-ului să verifice validitatea datelor cu caracter personal pe care utilizatorul care a acceptat Politica de confidențialitate a decis să le divulge.

3. SUBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. În conformitate cu politica de confidențialitate actuală, Administrația Mobitex este obligată să nu divulge informațiile cu caracter personal raportate de utilizatori sau să ofere confidențialitate absolută acestor date.

3.2. Pentru a furniza informații personale, utilizatorul completează formularele electronice amplasate pe site. Datele cu caracter personal ale utilizatorului care urmează să fie prelucrate sunt:
1. Numele lui;
2. telefonul său de contact;
3. adresa sa de e-mail (e-mail);

4. SCOPUL COLECTĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE ALE UTILIZATORULUI

Iată să utilizați informațiile personale ale unui utilizator:

— pentru a furniza informațiile și serviciile pe care utilizatorul le solicită
— pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor

5. ȘI SUNT PRELUCRATE INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL

5.1. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este nelimitată. Procedura de prelucrare poate fi efectuată în orice mod legal. În special, cu ajutorul sistemelor informatice ale datelor cu caracter personal, care pot fi efectuate automat sau fără mijloace de automatizare.

5.2. De asemenea, datele cu caracter personal prelucrate de Administrația site-ului pot fi transferate autorităților autorizate ale Republicii Moldova, dacă sunt efectuate legal și în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

5.3. În cazul în care datele cu caracter personal sunt pierdute sau divulgate, Utilizatorul este notificat cu privire la acest lucru de către Administrația site-ului.

5.4. Toate acțiunile Administrației site-ului au ca scop împiedicarea terților de a accesa datele cu caracter personal ale utilizatorului (cu excepția p.p. 5.2, 5.3). Acestea din urmă nu ar trebui să fie disponibile chiar și accidental, astfel încât acestea să nu-l distrugă, nu schimba și bloca, nu copia și distribui, și nu comite alte acțiuni ilegale. Pentru a proteja datele utilizatorilor, Administrația dispune de un set de măsuri organizatorice și tehnice.

5.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt pierdute sau divulgate, administrarea site-ului împreună cu Utilizatorul este pregătită să ia toate măsurile posibile pentru a preveni pierderile și alte consecințe negative cauzate de această situație.

6. ANGAJAMENTE DIN PARTEA PĂRȚILOR

6.1. Responsabilitățile utilizatorului includ:
- Postează informațiile relevante ale site-ului despre tine.
- Pentru a le actualiza și a le adăuga informații în cazul unei modificări.

6.2. Responsabilitățile site-ului includ:

- Aplicarea informațiilor primite numai în scopurile specificate în secțiunea 4 din Politica de confidențialitate existentă.

- Păstrarea informațiilor utilizatorului private. Acestea nu ar trebui să fie dezvăluite în cazul în care utilizatorul nu dă permisiunea scrisă. De asemenea, Administrația nu are dreptul de a vinde, schimba, publica sau dezvălui în alte moduri datele cu caracter personal transferate de Utilizator, cu excepția p.p. 5.2 și 5.3 din Politica de confidențialitate existentă.

- Luarea măsurilor de precauție pentru a vă asigura că datele cu caracter personal ale Utilizatorului rămân strict confidențiale.

- Blocarea datelor personale ale utilizatorilor din momentul în care utilizatorul sau reprezentantul său legal face solicitarea. Dreptul de a solicita o blocare este, de asemenea, acordat autorității autorizate să protejeze drepturile Utilizatorului care a furnizat administrarea site-ului datele lor pentru perioada de verificare, în cazul detectării nefiabilității datelor cu caracter personal raportate sau a unei abateri.

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. În cazul în care Administrația nu își îndeplinește obligațiile și, prin urmare, pierderile utilizatorului ca urmare a utilizării abuzive a informațiilor care le sunt furnizate, responsabilitatea îi revine. Politica actuală de confidențialitate face o excepție pentru cazurile reflectate la 5.2, 5.3 și 7.2.

7.2. Dar există o serie de cazuri în care administrarea site-ului nu este responsabilă în cazul în care datele utilizatorului sunt pierdute sau dezvăluite. Acest lucru se întâmplă atunci când:

- A devenit domeniu public înainte de a fi pierdut sau dezvăluit.

- Acestea au fost furnizate de către terți înainte de a fi primite de către administrația site-ului.

- Divulgarea cu acordul utilizatorului.

8. REZOLVAREA LITIGIILOR

8.1. În cazul în care utilizatorul este nemulțumit de acțiunile site-ului și intenționează să-și apere drepturile în instanță, înainte de a face o cerere de proces, el trebuie să declare obligatoriu o creanță.

8.2. Administrația, care primește reclamația, este obligată să notifice în scris Utilizatorului contravaloarea și măsurile sale în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii.

8.3. În cazul în care ambele părți nu au reușit să ajungă la un acord, litigiul este transmis autorității judiciare, unde trebuie luat în considerare în temeiul legislației actuale.

8.4. Relația dintre Utilizator și Administrarea Site-ului în Politica de Confidențialitate este reglementată în conformitate cu legislația în vigoare.

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrarea site-ului are dreptul de a modifica politica de confidențialitate actuală fără a solicita consimțământul utilizatorului.

9.2. Noua Politică de confidențialitate va intra în vigoare după ce informațiile despre aceasta vor fi postate pe site-ul Mobitex, cu excepția cazului în care politica modificată implică o opțiune de plasare diferită.

9.3. Toate sugestiile, dorințele, cerințele sau întrebările despre această Politică de confidențialitate trebuie raportate trimițând un e-mail către mobitex.md@gmail.com